En trapphistoria..

I det lilla samhället Agunnaryd, mitt i de småländska skogarna, har möbeltillverkning och snickerihantverk en mycket lång historia. Detta gäller även för trapptillverkningen på ATAB-Trappan AB.

Grunden lades redan 1924 då Karl Magnusson med familj flyttade till bygden.
Karl Magnusson var en rutinerad snickare som kom att bygga ett flertal hus runt om i bygden och hann även med att hjälpa bönderna runt om med olika typer av snickerier, bland annat även trappor. Någon gång i början på 1950 kom så Karl Magnusson att köpa fastigheten Liljeholm, och byggde där upp en snickeriverkstad. Den huvudsakliga tillverkningen kom att bli trappor, fönster och dörrar. Platsen är densamma som den där ATAB:s moderna produktion idag ligger.

Karl Magnusson vid sin hyvel
Gösta Magnusson

1954 övertar sonen Gösta rörelsen av sin far. Han har till att börja med 3 anställda och tillverkar i första hand köksinredningar. Efter 1962 går man mer och mer över till trapptillverkning, och rörelsen får namnet ”Magnussons Trappsnickeri”.

Rörelsen övertogs 1972 av Frid Lidfors, och firmanamnet ändrades till ”Agunnaryds Trappfabrik AB” De första åren fram till 1980 präglades branschen av högkonjunktur och nya trappfabriker byggdes upp i hela landet. Villabyggnationen stagnerade dock och många av de ca. 240 trapptillverkande företagen i Sverige fick se sig om efter annan produktion. Agunnaryds Trappfabrik sökte sig utomlands, och de första stapplande stegen på den omtalat svåra tyska marknaden togs 1982. Tack vare hög kvalitet, lyhördhet och konkurrenskraftiga priser lyckades företaget bättre än många andra att etablera sig i Tyskland, och i början på 1990-talet skickades så många som 80 skräddarsydda trappor per vecka till vårt södra grannland. Samtidigt som den tyska marknaden började mattas av, påbörjades arbetet med att etablera kontakter på ett flertal nya marknader förutom den svenska.

2002 övertogs ATAB-Trappan AB, vilket nu var namnet, av fyra av medarbetarna. ATAB-Trappan AB var nu etablerat och framgångsrikt inte bara i Sverige och Tyskland, utan även i Danmark, England, Österrike, Ryssland och Japan. Receptet för framgång var detsamma som en gång i Tyskland, dvs. kvalitet, lyhördhet, men man kunde nu också lägga till ”design och personlighet” till framgångsreceptet. En individuellt utformad trappmöbel finner sin köpare, oavsett marknad.

ATAB-Trappan AB ser med tillförsikt, glädje och spänning fram emot ytterligare 80 år av utveckling och framgång, där arvet efter Karl Magnussons möbelhantverk varsamt kan föras vidare.