Hur sköter du din ATAB-trappa?

En trappa från ATAB är tillverkad för att förgylla ditt hem under många, många år, men för att hålla sig fräsch behöver även din trappmöbel viss skötsel.

Klarlackade ytor:
Tvätta av planstegen med en trasa fuktad i ljummet vatten och syntetiskt tvättmedel utan alkalier.
Fläckar som inte går att få bort genom tvättning, tas bort med en trasa fuktad i lacknafta. Vätskan får inte hällas ut på planstegen do det kan skada limmet i fogarna.
Eftersom det är lacken som utgör slitytan, skall du vara noga med att förbättra nedslitna stälen på din trappa, innan träytan skadas. Innan bättring görs måste ytan vara ren och torr. Blanka partier som skall bättras, ruggas först upp genom lätt slipning med fint slippapper.

Fabriksoljade ytor:
Fabriksoljade ytor är behandlade en gång med Timberex Natural – Heavy Duty vid leverans.
Efter att trappans monterats skall ytterligare olja föras på och arbetas in med hjälp av slipmaskin eller dyligt. Använd ett mycket fint slippapper, och bearbeta små ytor åt gången (tex. ett halv steg i taget)
Applicera och stryk ut olja ytterligare två gånger med en timmes mellanrum.
Innan överskottet tas bort efter de tre strykningarna, arbeta in så mycket olja som möjligt med slipmaskinen.
Svåråtkommliga ytor torkas för hand med en mjuk trasa. Arbeta alltid i träets fiberriktning.
Undvik att gå på ytan första dagen!
Då 12-18 timmar passerat efter första grundbehandlingen, skall ytan poleras med maskin.

Daglig städning anpassas efter hur mycket trappan används. I regel gäller torrstädning.
Vid högt slitage och fuktig nedsmutsning kan den dagliga städningen kompletteras genom att fukttorka eller fuktmoppa ytan. Använd sparsamt med vatten. Använd gärna två dl. träsåpa per tio liter ljummet vatten.

Normalt underhåll görs efter städning med ett tunt lager Satin Oil (ca. 1 liter / 15 m2)
Arbeta in oljan längs träriktningen med maskin, låt torka ca 20 minuter, ta bort överskottet, låt torka igen innan du torrpolerar med maskin. Avsluta med att för hand polera med trasa i fiberriktningen.

Extremt nedsmutsade ytor behöver besiktigas före behandling. Rekvirera speciella instruktioner från oljetillverkarens huvudkontor.

Obs! Alla trasor och slippapper som kommit i kontakt med oljan skall läggas i blöt i minst 24 timmar och sedan slängas i försluten förpackning, annars finns risk för självantändning!!

Betsade / Laserade ytor:
Bets/lasyr är en infärgning av det yttersta trästrukturen med en slityta av klarlack ovanpå. Vid djupa skador där även träet skadats måste ytan slipas och eventuellt spacklas så att skadan försvinner. Därefter kan ett nytt lager av bets/lasyr föras på. Observera att man måste vara noga med att även lägga på ett nytt lager lack över den betsade ytan.

Täckmålade ytor:
Täckmålade ytor bör skyddas extra väl från smuts och material som kan göra svåra märken (tex. grus) på den täckmålade ytan. Vid lätta skador som ej trängt ned och skadat träet kan bättring göras genom lätt applicering av färg. Vid svåra skador tex. djupa repor som trängt ned och skadat träet, måste hela ytan slipas och eventuellt spacklas så att alla mårken försvinner. Sedan kan ytan behandlas med ett nytt lager av täckfärg.
Även dagligt slitage kan med tiden ge upphov till slitage, och därför bör alla kontaktytor skyddas extra väl.

Steg belagda med linoleummatta:
Rengöring sker med ljummet vatten tillsatt med flytande syntetiska rengöringsmedel eller tvålflingor. Se till att vattnet inte flödar. Fläckar som inte kan avlägsnas genom tvättning, tas bort med lack/tvättnafta. Vätskan får inte hällas ut på planstegen. Den kan skada limmet i fogarna.
Behandla mattan vid behov med polish eller tvättvax. Var försiktig med starka vaxborttagningsmedel.

Steg belagda med textilmatta:
Rengöring sker med dammsugare. Sand och grus avlägsnas snarast innen smutsen tränger ner under luggen. Är mattan på planstegen hårt nedsmutsad skumtvättas den. Fläckar avlägsnas omgående varvid tillses att endast fläckarna behandlas. Vid svårare fläckar bör råd om lämplig borttagningsmetod inhämtas från mattillverkaren.

Lagrings- och hanteringsanvisning.

1.     Transport
Trätrappor skall transporteras i täckta fordon med stor varsamhet. Lossning skall ske för hand. Gaffeltruck eller motsvarande för ej användas. Trä är ett naturmaterial som inte tål ovarsam hantering eller stötar.

2.     Leveransmottagning
Transportskador och brister i leveransomfattningen skall anges på fraktsedeln. Eventuellt dolda fel skall påtalas före monteringen, dock senast 7 dagar efter leveransens mottagande.

3.     Lagring före montering
Lagring intill eller på byggplatsen skall ske i torr och väl ventilerad lokal. Luftfuktighet (RF) i lagerlokal får endast under kortare period (<1 dygn) avvika från luftfuktighet (RF) enligt klimatklasser A-C enligt nedan:

     A.  RF = 50 +- 10%     trappor för inomhusbruk i uppvärmda lokaler, t> 18°C.
     B.  RF = 65 +- 10%     trappor för bruk i icke uppvärmda eller tillfälligt uppvärmda lokaler.
     C.  RF = 85 +- 10%     trappor som i bruk är exponerade mot det fria.

Ovanstående klimatklasser är de som kommer att anges i kommande EN-standarder.
Vid mätning av RF i rummet används slungpsyknometer eller likvärdigt godkänt mätinstrument.
Vid mätning av RF på vägg eller vang används hudrometer RTU 600 eller likvärdigt godkänt mätinstrukent.
I händelse av tvist anbringas mätdon i den punkt som tvisten avser.

   
4.     Montering
Montering av trappor kan ske först när byggfukt vesäntligt har ventilerats ut. Dvs. luftfuktighet i rum där trappa monteras in skall ej avvika från någon av tillämpliga klimatklasser enligt ovan. Luftfuktighet i rum där trappa skall inmonteras får endast under kortare period avvika från relevant klimatklass A-C enligt ovan. Emballage får ej avlägsnas förrän montering skall påbörjas.

5.     Skydd av trappa i byggnad
Efter montering av trappa skyddas den under byggtiden mot smuts och mekanisk skada.

6.     Leverantörens åtaganden – Garanti
Sker ej hantering, montering och skydd av trappan enligt avsnitt 1 – 5 ovan, kan ej tillverkaren lämna garantier enligt säljarens leveransvillkor.