Hej!

Vi vill börja med att tacka dig för att du valt en ATAB-Trappa med design och personlighet. Med vårt kunnande och långa hantverksmässiga trappbyggartradition kan du lita på att du får en kvalitetstrappa.Nu när det är dags att montera trappan är det viktigt att du tittar igenom alla kapitel i denna vägledning innan du påbörjar monteringen för att undvika misstag vid monteringsarbetet.

Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en ATAB-trappa skall monteras. Principiellt kan övriga trapptyper monteras på samma sätt.

Montering av trappinredning bör utföras av fackkunnig personal.

Monteringsanvisningar

#1 Att tänka på innan montering av trapp
#2 Verktyg & förberedelser
#3 Montera barnskyddslist öppen trappa
#4 Förutsättningar
#6 Montering av räcken
#6 Montering av räcken
#7 Montering av vägghandledare