Trapp - Ordlista

 1. Plansteg
  Trappstegen man går på
 2. Vang
  Trappans sidostycke
 3. Sättsteg
  Det vertikala trästycket mellan planstegen i en tät trappa
 4. Blocksteg
  Första plansteget utsvängt utanför vangen
 5. Ovanpåliggande steg
  Planstegen ligger ovanpå vangen
 6. Vilplan
  Ett extra stort/långt plansteg
 7. Stolpe
  Avslutar räcken i trappans början, slut och/eller hörn
 8. Räckeståndare/Spolar
  Vertikala trästycken som förbinder handledare och vang( handledare och golvregel när det gäller barriär)
 9. Krymmling
  Handledare och vang med mjukt svängda och avrundade hörn
 10. Trapphål
  Öppningen i bjälklaget för trappan
 11. Trapplöp
  Gångvägen i trappan, t ex rak trappa har ett löp, L-trappa har två löp  och  U-trappa tre löp
 12. Höger/ vänster-svängd trappa
  Trappa som svänger till höger eller vänster sett nerifrån
 13. Våningshöjd/Trapphöjd
  En trappas totala höjd från färdigt golv på undervåning till färdigt golv på övervåning
 14. Barriär
  Skyddsräcket runt trapphålet
 15. Stigande räcke
  Räcke som följer vangen
 16. Första steget
  Det nedersta plansteget
 17. Slutsteg
  Det översta steget i nivå med golvet
 18. Handledare
  Stödet för handen