Hur kommer din trappa till ?

Framtagning och tillpassning av materialet görs med hjälp av laserutrustning. Färgurval och kvalitets-bedömning är mycket viktigt för slutresultatet. Speciella träslag och materialtjocklekar tillverkas av oss själva, i övrigt köps till stora delar allt råmaterial in färdigt.

Konstruktion och beredning av produktionsunderlag görs i speciella program. Då varje trappa är unik, måste även alla underlag för produktionen göras om för varje trappa.
I CNC-maskinerna fräses de olika delarna, såsom vanger, steg, handledare och stolpar fram med millimeter-precision.

Efterbearbetning av frästa komponenter såsom kapning, putsning, ytterligare fräsning och borrning.

För att minimera fel och brister provas många komponenter mot varandra.

Vid klarlackering används en UV-härdande, vattenbaserad lack, EcoFinish. Lackeringsbanan är helautomatisk, där delarna efter torkning förs tillbaka genom en mellanslip för slutlackering.
Emballering av steg och räckesdetaljer görs i kartonger med foam som stötdämpare. Långa delar såsom vanger sveps i sk. bubbelplast.