Några tips från våra designers

Under tusentals år har trappor utformats, inte bara som en förbindelse mellan våningsplanen, utan också som en förstärkning av hemmets inneboende känsla. I dagens moderna nybyggnationer ses trappan mer och mer som en praktmöbel, gärna centralt placerad i huset. Detta ställer naturligtvis krav på estetik och eftertanke vid valet av trappa.
En mycket viktig fråga man måste ställa sig är hur resterande inredning kommer att utformas. Valet av golv brukar exempelvis ofta vara av stor betydelse. Ett ekgolv signalerar en viss känsla som man kanske vill föra vidare även i valet av trappans material. För att skapa spännande kontraster kanske man istället totalt bryta av det mörka golvet med ett mycket ljusare material till trappan.

Med hjälp av färger, lasyrer/betser och olika materialkombinationer kan andra in-redningsdetaljer i hemmet även följas upp i trappmöbeln.Om trappan skall placeras i direkt anslutning till ett kök utfört i oljad björk, varför då inte även låta tillverka trappan i samma material. Eller varför inte kombinera med lite blankpolerade stål-ståndare och stålkulor på stolparna, eller kanske täckmåla vangerna vita.

…..
Allt är möjligt, och då det egentligen inte finns några rätta svar, sätter bara fantasin gränserna.
Med ATAB-Trappans kombinationsmöjligheter, där man själv har möjlighet att kombinera material, färg och träslag för att skapa sin egen unika design,finns alla möjligheter att hitta rätt.

I vår stora, unika bildbank finns ett urval av olika trappmöbler som alla har utformats enligt de önskemål våra kunder haft. Variationen är stor, men just din speciella design, under just dina förutsättningar, återstår ännu för oss att göra.