Några tips från vår konstruktionsavdelning

Då du står inför valet av ny trappa är naturligtvis i första hand de funktionella kraven viktigast. En bekväm förbindelse mellan etagen, som både ung och gammal utan problem kan använda sig av. För att säkerställa maximal säkerhet och bekvämlighet finns fastställda byggnormer,uträknade med utgångspunkt från den mänskliga kroppen och vårt normala rörelseschema.Om de utrymme som finns till förfogande inte visar sig tillräckliga, tvingas men ibland anpassa trappans utformning därefter. ATAB-Trappan tillverkar alla trappor efter de mått våra kunder har tillgängliga, och då inte tillräckligt utrymmet finns, optimeras trapplösningen naturligtvis därefter.
Vilken trapp-form man väljer är oftast beroende på de förutsättningar som utrymmena ger. En rak trappa har andra platsanspråk än svängda. Ett vilplan någonstans i konstruktionen tar mer plats än en lösning utan osv. Oavsätt vilka förutsättningar som finns, går det att hitta en mer eller mindre bra trapplösning.

När en trappa skall konstrueras måste vi ta hänsyn till begrepp som stegdjup, steghöjd, huvud-frihöjd och naturligtvis bärighet, och vi tvingas ibland justera några av de mått våra kunder skickar oss. Vi skickar därför alltid en ritning för kontroll och godkännande innen produktionen startas.Vi får ofta frågan om hur stor plats en trappa måste ta. För att svara på den frågan måste man veta hur många steg skall trappan ha, trappans form och vilket stegdjup varje steg skall ha.
Kombinationen av dessa tre kriterier ger svaret på frågan. men för att få en fingervisning om platskravet, har vi tagit fram en liten lathund, som finns tillgänglig här på hemsidan.

En trappmöbel från ATAB är tillverkad för att hålla under många, många år, vi pratar därför om Trappor med livslång kvalitet!