Utrymmeskrav & viktiga mått för en L-Trappa

Hur stor plats tar en L-Trappa? 

Förutsättningar:
Stegdjupet är 250 mm, mätt i gånglinjen vilken är placerad 1/3 in i trappans löpbredd.
För bredare trappor flyttas gånglinjen inåt och tar då större plats.
I tabellens mått ingår ett slutsteg på 80 mm men inte vangövermåttet på 30 mm i trappans början.

Så här gör du:

  1. Mät upp din höjd från golv-till-golv (H) = trappans totala höjd.
  2. Välj antal steghöjder i tabellen nedan. (Har du exempelvis våningshöjden 2650 mm så väljer du 14 steghöjder.)
  3. Välj trappbredd (B).
  4. Längdmåtten i tabellen är summan av trappans horisontella yttermått (X)+(Y).
    På exempelvis en L-trappa med 14 steghöjder och en trappbredd på 900 mm blir summan av yttermåtten (X)+(Y)= 4150 mm. Det innebär att du kan ha vilka mått du vill på (X) och (Y), bara summan av dessa blir 4150 mm

Hur mäter man upp en trappa?
Måttbeteckningar

H = Trapphöjd – mätt vertikalt från nedre golv till ovankant övre golv.
h = Rumshöjd – mätt vertikalt från nedre golv till undertak.
T = Valvtjocklek (bjälklagets tjocklek).

(Med måtten på rumshöjd och valvtjocklek kan man räkna ut frihöjden i trappans början.)

B = Trappans utvändiga bredd. (Löpbredd)
X = Trappans horisontella 1:a ytterlängd mätt från framkant startsteg till vägg.
Y = 2:a horisontella ytterlängden.

L1 = Trapphålets horisontella längd vid trappans (X)-mått.
L2 = Trapphålets horisontella längd vid trappans (Y)-mått.
L3 = Trapphålets horisontella längd vid trappans (Z)-mått.

(Det har ingen betydelse om du har gott om plats för trappan på nedervåningen.
Trapphålets storlek – och rumshöjden – avgör hur stor trappan du kan ha.)